Cybersecurity aanpak van AIVD hoe netwerken te beveiligen

De vier pijlers die door het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) worden genoemd zijn contextanalyse, weerstand, detectie en schadebeperking. Zo moeten organisaties inzicht in dreigingen, infrastructuur en hun ‘kroonjuwelen’ krijgen, maatregelen nemen zoals segmentering, hardening en het uitvoeren van tests om hun netwerk te beveiligen, het implementeren van detectiemaatregelen en het nemen van maatregelen om de schade van een aanval te beperken, zoals incident respons, incident recovery en forensic readiness. 

nl_NLNL